Członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego PTF

Przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Wysmolek,
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu WarszawskiegoZastępca przewodniczącego
mgr Maria Dobkowska,
Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie

Sekretarz
dr Piotr Nieżurawski,
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Skarbnik
prof. dr hab. Ryszard Kutner,
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Członkowie
dr hab. Aneta Drabińska,
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Katarzyna Grabowska,
Instytut Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Bohdan Grządkowski,
Instytut Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Mirosław Karpierz,
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

dr Izabela Skwira-Chalot,
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

mgr Zuzanna Suwald ,
Emerytowany nauczyciel, doradca metodyczny fizyki i astronomii

Korespondent Postępów Fizyki
dr Grzegorz Siudem,
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej