Członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego PTF

Przewodnicząca
dr hab. Aneta Drabińska,
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zastępczyni przewodniczącej
mgr Maria Dobkowska,
emerytowana nauczycielka fizyki

Sekretarz
dr Krzysztof Petelczyc,
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Skarbnik
prof. dr hab. Ryszard Kutner,
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Członkowie
dr hab. Katarzyna Grabowska,
Instytut Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz,
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

dr Ewa Kurek,

dr Grzegorz Siudem, , (korespondent Postępów Fizyki)
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

dr Izabela Skwira-Chalot,
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego