Członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego PTF

Przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Wysmolek
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zastępca przewodniczącego
mgr Maria Dobkowska
Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie

Sekretarz
dr hab. Piotr Nieżurawski
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Skarbnik
prof. dr hab. Ryszard Kutner
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Członkowie
dr hab. Aneta Drabińska
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Katarzyna Grabowska
Instytut Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Bohdan Grządkowski
Instytut Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Mirosław Karpierz
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

dr Izabela Skwira-Chalot
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

mgr Zuzanna Suwald
Emerytowany nauczyciel, doradca metodyczny fizyki i astronomii