Składka

Preferowanym sposobem uiszczania składki jest płatność automatyczna za pośrednictwem portalu tpay.com.   Aby wnieść opłatę tym sposobem należy:

  • zalogować się na stronie http://ptf.net.pl/ i przejść do zakładki ,,Członkostwo”,
  • nacisnąć przycisk ,,Mój profil”,
  • wprowadzić login i hasło,
  • nacisnąć przycisk ,,składka członkowska” (widoczny na pasku po lewej stronie).​

​Pojawi się strona ,,Składki”, na której są odnotowane opłacone przez Państwa składki PTF za obecny rok i ubiegłe lata. Aby zapłacić składkę, klikamy na przycisk ,,wpłata rejestrowana automatycznie”. System przekierowuje nas do panelu transakcyjnego tpay.com, na którym można wybrać opcję płatności przelewem z konta bankowego lub kartą kredytową. Po wybraniu formy płatności system wyświetla dane, które należy skopiować i wkleić w poleceniu płatności online.

Innym sposobem uiszczenia składki jest wniesienia opłaty na wydzielone subkonto składkowe PTF:

50 1030 0019 0109 8533 0003 8362

Dane do przelewu w formie druku przelewu w formacie PDF można pobrać ze strony ,,Składki”, po naciśnięciu przycisku ,,wpłata blankietowa”; na blankiecie będą naniesione wszystkie potrzebne dane, włącznie z kwotą i danymi identyfikacyjnymi członka; trzeba je koniecznie podać przy przelewie.  Blankiet przelewu może też posłużyć do opłacenia składki na poczcie lub w placówce bankowej, choć z punktu widzenia ZG jest to najbardziej kłopotliwa forma płatności.

Osoby, które zapomniały, jaki mają login i/lub hasło powinny skorzystać z opcji przypominania loginu lub odnawiania hasła; potrzebna będzie znajomość ostatniego adresu e-mailowego zapisanego w portalu jako adres do kontaktów z PTF.

Osoby, które zapomniały adres e-mailowy podany do kontaktów z PTF lub nigdy nie miały założonego profilu członkowskiego w portalu ptf.net.pl powinny skontaktować się z Sekretarzem Generalnym PTF, który w porozumieniu z zarządem właściwego oddziału terenowego PTF dokona odpowiednich zapisów w portalu.