Członkostwo

Każde prężnie działające środowisko zawodowe ma swoją silną reprezentację, często w postaci krajowego towarzystwa. Niestety, obecnie środowisko fizyków ma niewielką możliwość oddziaływania na politykę władz RP, choćby w tak dla nas żywotnym obszarze jak nauczanie fizyki na poziomie szkół gimnazjalnych i średnich. Nie przypadkiem idzie to w parze ze zbyt słabą reprezentatywnością PTF-u w środowisku polskich fizyków. Zmiana tego stanu rzeczy jest w dużej mierze zależna od bardziej zdecydowanego zaangażowania się osób związanych zawodowo z fizyką w życie PTF-u. Wspólny interes stanowi najpoważniejszy argument za przystąpieniem do Towarzystwa.
Przywileje wynikające z  członkostwa w PTF-ie:

  • zniżki na niektóre konferencje,
  • zniżki na imprezy organizowane przez PTF,
  • dostęp do informacji i aktualności związanych z funkcjonowaniem środowiska fizyków polskich,
  • dostęp do materiałów edukacyjnych, możliwość uzyskania wsparcia Towarzystwa dla imprez środowiskowych.

Każdy członek PTF-u otrzymuje dwumiesięcznik “Postępy Fizyki”.