Zajęcia otwarte

W ramach Zajęć oferowane są:

  • sobotnie wykłady otwarte, mające na celu zainteresowanie młodzieży fizyką poprzez przedstawienie różnorodnych doświadczeń i pokazów. Mogą stanowić też doskonałe uzupełnienie lekcji szkolnych. Wykłady otwarte prowadzą najlepsi wykładowcy i demonstratorzy Wydziału Fizyki UW;
  • środowe zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką i ich nauczycieli pt. “Proste i efektowne doświadczenia fizyczne”, podczas który prezentowane są interesujące doświadczenia fizyczne, nie wymagające dużych nakładów finansowych. Zajęcia składają się z dwóch części: pierwszą część stanowi wykład (z elementami warsztatów) bogato ilustrowany pokazami. W drugiej części uczniowie mogą zaprezentować samodzielnie przygotowane doświadczenia;
  • wykłady w szkołach na których poruszane są współczesne problemy fizyki, w formie prezentacji multimedialnych, z wykorzystaniem prostych doświadczeń;
  • pracownia fizyczna dla uczniów oferuje uczniom prowadzenie eksperymentów w pracowni Wydziału Fizyki UW. Uczniowie mogą pracować w zespołach dwuosobowych wykonując zadanie uzgodnione i zaakceptowane przez nauczyciela;
  • fizyczna karuzela to zajęcia skierowane do najmłodszych mieszkańców Warszawy (przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej), którzy dopiero poznają piękno otaczającego Świata;
  • letnia szkoła fizyki zajęcia organizowane w ramach akcji “Lato w mieście”.