Komisja Rewizyjna OW PTF

Przewodniczący
mgr Jerzy Szonert,
Instytut Fizyki PAN, Oddział Fizyki Promieniowania i Spektroskopii

Członkowie
prof. dr hab. Bohdan Grządkowski,
Instytut Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Janusz Rybiński,
Szkoła Główna Służby PożarniczejCzłonkowie

prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz,
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Andrzej Wysmolek,
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego