Aktualności

Wybór delegatów na Zebranie PTF

Rozpoczynamy przygotowania do wyboru delegatów na Zebranie PTF, które odbędzie się we wtorek 12 września b.r. w godz. 19:00 – 21:00, podczas 44. Zjazdu PTF we Wrocławiu. Kandydatów prosimy zgłaszać drogą mailowa na adres Halina.Przychodzen@fuw.edu.pl (Datę zamknięcia naboru kandydatów na delegatów podamy w późniejszym terminie.)

Wybory przeprowadzone zostaną po ogłoszeniu przez Zarząd Główny PTF liczby delegatów, którzy mogą reprezentować Oddział Warszawski.

Jednocześnie informujemy, że Oddział Warszawski PTF będzie w stanie pokryć jedynie koszty przejazdu (i ewentualnie noclegu) delegatów w dniu Zebrania, zgodnie z regułami rozliczania delegacji służbowych.

Zebranie OW PTF

Najbliższe zebranie Oddziału Warszawskiego PTF odbędzie się 12 maja, o godz. 16:00, w sali 3.73 na Wydziale Fizyki UW.

150. rocznica urodzin Marii Skłodowskie-Curie

7 listopada 2017 r. mija 150. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za badania zjawiska promieniotwórczości (1903, z mężem Piotrem Curie i Henrim Becquerelem) oraz w dziedzinie chemii za wydzielenie czystego radu i badanie chemicznych właściwości pierwiastków promieniotwórczych (1911, samodzielnie).

Głównym organizatorem różnych inicjatyw rocznicowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szczegółowy kalendarz obchodów jubileuszu na UMCS dostępny na stronie: www.urodzinymarii.umcs.pl

44. Zjazd Fizyków Polskich

W dniach 10 – 15 września 2017, we Wrocławiu odbędzie się kolejny Zjazd Fizyków Polskich, współorganizowany przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski i Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN.

Więcej informacji na stronie Zjazdu.

Rok Mariana Smoluchowskiego

Rok 2017, w Polskim Towarzystwie Fizycznym, jest Rokiem Mariana Smoluchowskiego. Będzie to jeszcze jeden wkład Towarzystwa w upamiętnienie tego wielkiego polskiego uczonego światowego formatu, w setną rocznicę jego śmierci.

Więcej informacji na stronie głownej PTF.