Aktualności

Sesja z okazji 100-lecia Towarzystwa Fizycznego w Warszawie

17 stycznia 2019 roku w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej odbyła się okolicznościowa sesja upamiętniająca stulecie powstania Towarzystwa Fizycznego w Warszawie, podczas której prof. Andrzej Kajetan Wróblewski wygłosił referat pt. „Zanim powstało Polskie Towarzystwo Fizyczne”. Czytaj dalej…

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM DYDAKTYKI FIZYKI

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Seminarium Dydaktyki Fizyki, które organizowane jest przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Oddział Warszawski PTF. Więcej informacji.

IV Warszawski Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

W dniu 15.11.2018, w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego po raz czwarty odbył się finał Warszawskiego Konkursu Fizycznego, organizowanego pod patronatem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Komisja konkursowa w składzie: Alicji Stańczyk – przewodnicząca, mgr. Bożena Janisiewicz, mgr Mirosław Galikowski i dr hab. Katarzyna Grabowska – członkowie, wyłoniła laureatów konkursu:

Miejsce Imię i Nazwisko Szkoła
I Jacek Włodarczyk Szkoła Podstawowa nr 82
II Maciej Szymański LO nr 157 z klasami gimnazjalnymi
III Inga Wojciechowska LO CLVII im. Marii Skłodowskiej-Curie z oddziałami

Wyróżnienia otrzymali:

Gabriela Białek Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego
Agata Misiak SP nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „ALKA
Mikołaj Myszkowski Szkoła Podstawowa w Zielonkach – Paraceli

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Konkurs Fizyczny dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół podstawowych

Wzorem ubiegłych lat Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, pod patronatem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, organizuje konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i uczniów szkół podstawowych m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego. Więcej informacji

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM DYDAKTYKI FIZYKI

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Seminarium Dydaktyki Fizyki, które organizowane jest przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Oddział Warszawski PTF. Więcej informacji.

Kongres Nauczycieli Fizyki

Szanowni Państwo,

Przygotowywany jest “Kongres Nauczycieli Fizyki”, którego głównym celem jest wspieranie i integracja środowiska nauczycieli fizyki. Od szkoły podstawowej po uniwersytet. I nie tylko podczas pierwszego zjazdu, który będzie miał miejsce w Łodzi, 14-16 września 2018 r.

Liczymy na to, że zechcecie Państwo wziąć udział w tym długofalowym przedsięwzięciu.

Doświadczonych nauczycieli gorąco zachęcamy do podzielenia się w ramach głównego programu zjazdu tym, co uważają za cenne w swojej praktyce. Formularz rejestracyjny przewiduje zgłoszenie prezentacji lub warsztatów. Będzie także okazja do swobodnej wymiany doświadczeń podczas “Nauczycielskiego Bazaru Dobrych Praktyk”.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie oraz w mediach społecznościowych. Przy zgłoszeniach do końca lipca opłata konferencyjna jest niższa.

Prosimy również o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże nam w planowaniu programu najbliższego, ale i następnych zjazdów.

Pozarządowo dla Samorządowych

Już jest, wspólna publikacja Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji, pt.:

„POZARZĄDOWO dla SAMORZĄDOWYCH. Projekty organizacji pozarządowych dla uczniów warszawskich szkół”.

Pozycja przedstawia kilkunastoletnią, finansową i pozafinansową współpracę NGO i samorządu w zakresie oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Wśród opisanych organizacji znajdujemy również informacje o działalności OW PTF.

Więcej informacji na stronie http://edukacja.warszawa.pl

III Warszawski Konkurs Fizyczny dla gimnazjalistów i uczniów klas VII szkół podstawowych

W dniu 16.11.2017, w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego po raz trzeci odbył się finał Warszawskiego Konkursu Fizycznego, organizowanego pod patronatem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Komisja konkursowa w składzie: Alicji Stańczyk – przewodnicząca, mgr. Bożena Janisiewicz, mgr Mirosław Galikowski i prof. dr hab. Andrzej Wysmołek – członkowie, wyłoniła laureatów konkursu:

Miejsce Imię i Nazwisko Szkoła
I Krystian Pacak SP nr 2 w Otwocku z Oddz. Gim. im. I. Sendlerowej
II Agata Misiak SP nr 52 im. M. A. Dawidowskiego „ALKA”
III Piotr Smyk Gimnazjum nr 105 im. Olimpijczyków Polskich

Wyróżnienia otrzymali:

Kamil Biernacki SP nr 378 im. I. J. Paderewskiego
Aleksandra Nowakowska SP nr 2 w Otwocku z Oddz. Gim. im. I. Sendlerowej
Natalia Szeliga SP nr 363 im. Witolda Doroszewskiego

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Pracownia dla uczniów na WFUW

Nauczycieli i uczniów zapraszamy do zapisów na Pracownię Fizyczną dla uczniów organizowaną na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegóły dostępne są na stronie pracowni dla uczniów.


150. rocznica urodzin Marii Skłodowskie-Curie

7 listopada 2017 r. mija 150. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za badania zjawiska promieniotwórczości (1903, z mężem Piotrem Curie i Henrim Becquerelem) oraz w dziedzinie chemii za wydzielenie czystego radu i badanie chemicznych właściwości pierwiastków promieniotwórczych (1911, samodzielnie).

Głównym organizatorem różnych inicjatyw rocznicowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szczegółowy kalendarz obchodów jubileuszu na UMCS dostępny na stronie: www.urodzinymarii.umcs.pl

Rok Mariana Smoluchowskiego

Rok 2017, w Polskim Towarzystwie Fizycznym, jest Rokiem Mariana Smoluchowskiego. Będzie to jeszcze jeden wkład Towarzystwa w upamiętnienie tego wielkiego polskiego uczonego światowego formatu, w setną rocznicę jego śmierci.

Więcej informacji na stronie głownej PTF.