Popularyzacja

Oddział Warszawski PTF bardzo aktywnie angażuje się w popularyzację fizyki dla bardzo szerokiego gremium odbiorców.Wraz z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Zespołem Doradców Metodycznych m. st. Warszawy współorganizuje Zajęcia otwarte z fizyki, które w oferują zajęcia zarówno dla przedszkolaków jak i dużych starszaków.