Sesja z okazji 100-lecia Towarzystwa Fizycznego w Warszawie

Historyczne zdjęcie Gmachu Fizyki PW.

17 stycznia 2019 roku w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej odbyła się okolicznościowa sesja upamiętniająca stulecie powstania Towarzystwa Fizycznego w Warszawie, które w roku 1920 zostało przemianowane na Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Sesję zorganizowano w tym samym gmachu, w którym 100 lat temu powstało Towarzystwo Fizyczne w Warszawie. Pierwsze zebranie organizacyjne tego Towarzystwa miało miejsce 13. stycznia 1919 roku w Zakładzie Fizycznym Politechniki Warszawskiej, a statut przyjęto 28. stycznia tego samego roku.

Historyczne zdjęcie audytorium fizyki, Tygodnik Ilustrowany (1915).

Organizatorami sesji, która spotkała się z żywym zainteresowaniem środowiska fizyków warszawskich, studentów oraz przedstawicieli nauk pokrewnych, były Wydział Fizyki PW oraz Oddział Warszawski PTF. Wśród obecnych gości byli m.in. była rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, były rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Włodzimierz Kurnik, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak, a także prorektorzy i dziekani kilku wydziałów PW i UW. Warto wspomnieć, że Audytorium Fizyki, liczące 250 miejsc, było wypełnione po brzegi.

Sesję otworzył Dziekan Wydziału Fizyki PW prof. Mirosław Karpierz, który po powitaniu gości przekazał głos animatorowi sesji prof. Jerzemu Garbarczykowi. W swojej krótkiej prezentacji przypomniał on, że oba towarzystwa, zarówno Towarzystwo Fizyczne w Warszawie, jak i Polskie Towarzystwo Fizyczne powstawały w Gmachu Fizyki PW przy ulicy Koszykowej 75. Zakomunikował również, że w 2020 roku w Gmachu Fizyki PW zostanie otwarty Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich związany z obchodami stulecia powstania PTF. Drugi dzień zjazdu – poświecony fizyce współczesnej odbędzie się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym punktem okolicznościowej sesji był referat prof. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego pt. „Zanim powstało Polskie Towarzystwo Fizyczne”. W swoim wykładzie prof. Wróblewski przybliżył okoliczności powstania PTF, przytaczając wiele nieznanych szerzej faktów z historii fizyki w Warszawie przed rokiem 1920. Niespodzianką było pokazanie, prawdopodobnie najwcześniejszej, fotografii Audytorium Gmachu Fizyki PW. Zdjęcie pochodzi z Tygodnika Ilustrowanego z grudnia 1915 roku. W Audytorium tym przez jakiś czas odbywały się wykłady z fizyki nie tylko dla studentów PW, ale także studentów UW (jako, że gmach przy ul. Hożej nie był jeszcze gotowy). Odczyt zainspirował obecnych do licznych pytań i interesującej dyskusji.

W podsumowaniu, przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTF prof. Andrzej Wysmołek podkreślił historyczne związki łączące fizyków z sąsiadujących ze sobą ulic: Hożej 69 (UW) oraz Koszykowej 75 (PW). Byli oni razem przy tworzeniu Polskiego Towarzystwa Fizycznego, a w 100 lat po jego powstaniu organizują wspólnie, z pomocą całego środowiska fizyków warszawskich, jubileuszowy Zjazd Fizyków Polskich w roku 2020 .

Po zakończeniu części oficjalnej, kontynuowano dyskusję w kuluarach Auli Gmachu Fizyki, podczas spotkania towarzyskiego przy lampce wina.