Najnowszy zeszyt

Breaking news

Nie ma dostępnych aktualności.

Najnowszy zeszyt

Postępy Fizyki, T.64, zeszyt 3-6

  • Turbiny wiatrowe - źródła prądu elektrycznego i hałasu A. Preis, A. Skumiel, R. Makarewicz s. 98
  • Psychofizyczne i fizyczne metody badań słuchu A. Wicher, A. Sęk s. 110
  • Ultradźwięki jako narzędzie badań nanominerałów T. Hornowski, A. Józefczak, A. Skumiel s. 116
  • Tańczące skrzypce, czyli eksperymentalne badania ich drgań metodą analizy modalnej E. Skrodzka s. 120
  • Dźwięki dla niewidomych E. Skrodzka s. 122
  • O tematyce doktoratu zdecydowałem sam Z profesorem Brianem C.J. Moore'em rozmawiał Aleksander Sęk s. 128
  • Profesor Marek Kwiek - uczony, nauczyciel i organizator M. Łabowski, E. Hojan, E. Ozimek s. 134
  • Krótka historia Instytutu Akustyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu R. Makarewicz s. 139
  • Nominacje profesorskie s. 140